Skip to content

Класифікація насосів по галузевому застосуванню

 

Група Загальне призначення Безпосереднє призначення чи конструктивні особливості Марка насосу
1

Загального призначення

для

прісної води та

інших не кородують

чорні метали рідин

   
Відцентрові консольні К
Консольні моноблочні КМ
Відцентрові двостороннього входу Д
Відцентрові вертикальні нерегульовані В
Відцентрові вертикальні регульовані ВР
Відцентрові діагональні нерегульовані ДВ
Відцентрові діагональні регульовані ДПВ
Осьові вертикальні нерегульовані ОВ
Осьові вертикальні регульовані ОПВ
Осьові горизонтальні регульовані ОПГ
Осьові моноблочні ОПВ, ОМПВ
Вихрові ВК, ВКС, ВКО
Відцентрово-вихрові ЦВК, ЦВКС
Багатоступінчасті ЦНС, МС
2

Свердловинні

   
Свердловинні із занурювальним електродвигуном ЭЦВ
Свердловинні з електродвигуном над свердловиною А, НА, УЦТВ
3
Для энергосистем  
Поживні ПЭ, ПТН
Конденсаторні КС, КсД
Мережеві СЭ
4

Для стічних

рідин

(фекальні)

 
Горизонтальні СД, СМ, СДС
Вертикальні СДВ
5

Для абразивних гідросумішей

   
Грунтові горизонтальні Гр (ГрВ)
Те саме, зі збільшеним прохідним перерізом ГрУ
Грунтові ГрТ
Піскові горизонтальні з осьовим підведенням П (Пс)
6 Для волокнистих мас Відцентрові для паперової маси БМ
7

Для хімічних виробництв

   
Відцентрові консольні для рідин з об’ємною концентрацією твердих включень не більше 0,1 % Х (ХМ), ХО
Те ж саме, для рідин з об’ємною концентрацією твердих включень не більше 1,5 % АХ
Відцентрові герметичні горизонтальні та вертикальні ЦГ, ЦГВ
Осьові горизонтальні нерегульовані ОХГ
Відцентрові для паперової маси БМ
8 Опускні Моноблочні для забруднених вод ГНОМ, ЦМК
9

Дозувальні

   
Плунжерні НД
Мембранні (герметичні) НДР-2М
Сильфонні НД-Э
10 Насоси для перекачування морської води занурювальної водовідливної насос ВПЭН
11

Насоси для перекачування харчових емульсій та суспензій

Молочні харчові насоси ОНЦВ, ОНЦМ1,
Роторно-пульсаційні апарати РПА
Відцентровий для перекачування слабоагресивних та нейтральних рідин СНЦ
12 Насоси для перекачування нафти, нафтопродуктів, газів Консольний НК, НКВ,  НКЭ,
Підпірний вертикальний НПВ
Самовсмоктувальний відцентрово-лопатевий, двоступінчастий горизонтальний СЦЛ